• Організація концертів: +38 067 402 88 92, +38 050 600 47 64, +38 067 235 65 46

 • 

  музика

  EXO (2004, демо-альбом)

  http://exo-exo.com/exo-2004-01-slova-budut-zavzhdy/
  http://exo-exo.com/exo-2004-02-kolys/
  http://exo-exo.com/exo-2004-03-tviy-v-telefoni-golos/
  http://exo-exo.com/exo-2014-04-podzvony-do-boga/
  http://exo-exo.com/exo-2004-05-lyubyty-lyubyty/
  http://exo-exo.com/exo-2004-06-ne-buty-nam/
  http://exo-exo.com/exo-2004-07-kaloryfer/
  http://exo-exo.com/exo-2004-08-za-tobou/
  http://exo-exo.com/exo-2004-09-tak-ya-tobi-pryznausia/
  http://exo-exo.com/exo-2014-10-vyide-sonce/
  http://exo-exo.com/exo-2014-11-tilky-tam/
  http://exo-exo.com/exo-2014-12-chy-ty-pochuv/